Julkaistu    |  Päivitetty 
Varpu Strengell

Siun sote sitouttaa sosiaalityöntekijöitä puolivuosittain maksettavalla isolla bonuksella TILAAJILLE

Siun sote sitouttaa sosiaalityöntekijöitä puolivuosittain maksettavalla isolla bonuksella Harri Ronkainen

Siun sote käynnistää sitouttamislisän pilotoinnin sosiaalityöntekijöille 1.7. alkaen. Sitouttamislisää maksetaan lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon sekä palvelutarpeen arvioinnin yksikön jo työskenteleville sosiaalityöntekijöille sekä uusille sosiaalityöntekijöille. Tuhannen euron lisä maksetaan takautuvasti puolen vuoden työssäoloajalta, ja ensimmäinen maksu koskee ajanjaksoa 1.7.-31.12. Sitouttamislisän pilotointi kestää vuoden 2023 loppuun. Lisää tarkastellaan puolivuosittain ja sen vaikutuksia arvioidaan kesällä 2023.

Hae sivuilta